Fenkarol – histamin əleyhinə preparatlar qrupundan olan preparatdır, onun üçün cəld təsir, geniş təsir spektri və təhlükəsizlik xarakterikdir, belə ki, bu preparatı yeni anadan olmuş uşağa da vermək mümkündür.

İkili təsir: H1 reseptorlarını blokada edir və toxumalardakı histamini məhv edir. 1 saat ərzində plazmada maksimal konsentrasiyasına çatır. Yuxululuq nadir hallarda müşahidə olunur.
Alkoqolun təsirini gücləndirmir.