Fenkarol

Fenkarol – histamin əleyhinə preparatlar qrupundan olan preparatdır, onun üçün cəld təsir, geniş təsir spektri və təhlükəsizlik xarakterikdir, belə ki, bu preparatı yeni anadan olmuş uşağa da vermək mümkündür. İkili təsir: H1 reseptorlarını blokada edir və toxumalardakı histamini məhv edir. 1 saat ərzində  plazmada maksimal konsentrasiyasına çatır. Yuxululuq nadir hallarda müşahidə olunur. Alkoqolun təsirini gücləndirmir.

Tərkibi: Quifenadini hydrochloridum

İstifadəsi

  • 2-3 yaş 5 mq 2 - 3 dəfə
  • 3-7 yaş 10 mq gündə 2 dəfə
  • 7-12 yaş 10 - 15 mq gündə 3 dəfə
  • 12-18 yaş 25 mq gündə 2 -3 dəfə
  • 18 yaş + 50 mq gündə 2 - 4 dəfə