Фенкаролын тухай

Фенкарол нь гистамины эсрэг ѳргѳн хүрээний үйлдэлтэй, аюулгүй, хурдан үйлчилгээтэй эмийн бэлдмэл юм. Давхар үйлдэл: Н1 рецепторыг хориглож эдийн гистаминыг устгана. 1 цагийн дараа сийвэн дэх хамгийн их концентрацидаа хүрдэг. Нойр хүргэж, нозооруулахгүй. Согтууруулах ундааны дарангуйлах үйлдлийг ихэсгэдэггүй.

Найрлага: Хифенадин гидрохлорид

  • 2-3 нас 5 mg Ѳдѳрт 2-3 удаа
  • 3-7 нас 10 mg Ѳдѳрт 2 удаа
  • 7-12 нас 10 - 15 mg Ѳдѳрт 3 удаа
  • 12-18 нас 25 mg Ѳдѳрт 2-3 удаа
  • 18 + нас 50 mg Ѳдѳрт 2-4 удаа
3-аас доош насны хүүхдэд эмчийн заавраар хэрэглэнэ